Vanaf 1 oktober meer invloed op pensioen

OR en pensioenen

Uw OR krijgt vanaf 1 oktober 2016 meer bevoegdheden over de pensioenen. Het instemmingsrecht uit artikel 27 wordt dan uitgebreid. Uw OR heeft dan instemmingsrecht bij de vaststelling, wijziging of intrekking van alle pensioenovereenkomsten, ongeacht de pensioenuitvoerder. Dat betekent dat ook als de pensioenen zijn ondergebracht bij een pensioenfonds of een buitenlandse pensioenuitvoerder u instemmingsrecht heeft. U heeft meer invloed op pensioen, maar er zijn uitzonderingen. U hebt geen instemmingsrecht als de pensioenovereenkomst is ondergebracht bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Ook als het pensioen is geregeld in de cao of een arbeidsvoorwaardenregeling, vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan (artikel 27 lid 3) heeft de OR geen instemmingsrecht.

Er verandert dus een hoop, omdat u tot nu toe slechts instemmingsrecht heeft bij pensioenregelingen die bij een verzekeraar worden ondergebracht. Dat gold voor slechts een deel van de pensioenen. Verder wordt het informatierecht versterkt in de WOR, zodat u over de pensioenovereenkomst kunt overleggen. De bestuurder moet de (in het nieuwe artikel 31f WOR) informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement van de pensioenovereenkomst.

De SER komt met informatie waarin overzichtelijk staat wat uw rechten zullen zijn en hoe u om kunt gaan met pensioenen. Als u daar niet op wilt wachten dan kunt u meedoen aan de actualiteitenbijeenkomsten ‘Naar een nieuwe WOR’ van OR Academy. U wordt dan in een ochtend of middag bijgepraat over de veranderingen in de WOR en hoe u aan de slag kunt gaan.

Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg