Tips OR en Raad van toezicht

De OR en de Raad van toezicht hebben ieder een eigen taak, maar kunnen veel aan elkaar hebben. Dit kan bijdragen aan het bewaken van de koers en de continuïteit van de onderneming. Beide raden kijken vanuit een andere invalshoek. Zij beschikken ook over andere informatie en het zou goed zijn als daar gebruik van wordt gemaakt. De raad van commissarissen of raad van toezicht heeft een belangrijke rol in het creëren van een goede relatie met de ondernemingsraad.

Contact OR en Raad van toezicht

De OR heeft een paar keer per jaar contact met de Raad van toezicht. Tijdens het artikel 24 overleg is er altijd een vertegenwoordiger van het toezichthoudend orgaan aanwezig. Ook bij de behandeling van een adviesaanvraag is de toezichthouder bij de Overlegvergadering aanwezig, tenzij OR dat niet wil (artikel 24 WOR 2de en 3de lid).

De Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER heeft een handreiking opgesteld voor de leden van de raad waarin tips staan voor het opbouwen en onderhouden van de contacten met de OR.

Naar de tips OR en Raad van toezicht van de SER.

Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg