OR Informatie

Instemmingsrecht bij meldregeling misstanden

Aan de slag met de meldregeling Regelmatig staan klokkenluiders in de publiciteit. Zij melden misstanden met een maatschappelijk belang. Zij kwamen regelmatig in de problemen, omdat zij de misstanden naar buiten brachten. Dit was aanleiding voor de Tweede Kamer om te komen tot de Wet Huis voor Klokkenluiders, die de meldmogelijkheden en de bescherming van … Continue reading Instemmingsrecht bij meldregeling misstanden

Meer info >

Werven van kandidaat OR-leden

Hoe komen we aan kandidaat OR-leden? Het lidmaatschap van een OR heeft meerwaarde. Door de inbreng van de OR wint de besluitvorming binnen een organisatie aan kwaliteit en draagvlak. Het management kan tijdig worden behoed voor onvoldoende doordachte beslissingen. Maar ook voor werknemers biedt het OR-lidmaatschap voordelen, zoals de mogelijkheden om je verder te ontwikkelen, … Continue reading Werven van kandidaat OR-leden

Meer info >

Het initiatiefrecht van de OR

Omgaan met het initiatiefrecht van de OR U weet natuurlijk dat de OR initiatiefrecht heeft. Dat staat in artikel 23 van de WOR, maar hoe vaak maakt u er gebruik van? Veel OR’en denken dat deze bevoegdheid niet zo veel mogelijkheden biedt. De bestuurder hoeft immers de initiatieven van de OR niet te honoreren. Toch … Continue reading Het initiatiefrecht van de OR

Meer info >

Het inwerken van PVT-leden

Als u net in de PVT komt dan is de medezeggenschapswereld onbekend. U vertegenwoordigt opeens de achterban en zit aan tafel met de bestuurder. Er wordt van u meteen verwacht dat u mee kunt praten over allerlei onderwerpen. Het is dus van belang dat u zich snel kunt inwerken. Deze checklist ‘Het inwerken van PVT-leden … Continue reading Het inwerken van PVT-leden

Meer info >

Tips timemanagement

Als gevolg van de opeenstapeling van werk lijkt er niets uit uw handen te komen. De “to do” list wordt steeds langer. De stapel nog te lezen stukken neemt toe. Uw nog te beantwoorden mails nemen toe. Overwerk is aan de orde van de dag. De combinatie van medezeggenschapswerk en ‘gewoon’ werk is lastig. Je … Continue reading Tips timemanagement

Meer info >

Wet Werk en Zekerheid roept vragen op

De Wet Werk en Zekerheid pakt in de praktijk anders uit dan de wetgever bedoelde. De bedoeling is dat de wet het aantal flexcontracten terugdringt en een stimulans is voor het aanbieden van vaste contracten. De doelstelling van de WWZ dat het ontslag sneller, goedkoper en eerlijker wordt, lijkt niet gehaald te worden. Er komen niet meer … Continue reading Wet Werk en Zekerheid roept vragen op

Meer info >

Tips om te notuleren

Vergaderen en afspraken maken horen bij het OR-werk. OR-leden vergaderen graag, maar voor notuleren staan ze niet snel in de rij. Ze denken dat het veel werk is, of ze weten niet hoe ze het aan moeten pakken. Vaak valt het wel mee. Lees de bruikbare tips om te notuleren in minder tijd! Effectief notuleren begint met … Continue reading Tips om te notuleren

Meer info >

Werknemers moeten meer bewegen

Het CBS heeft onderzocht hoeveel we bewegen op het werk. Dat is niet zo veel. Een fulltime medewerker zit gemiddeld ruim vier uur achter zijn computer. Dat aantal uren is het hoogste in de informatie- en communicatiesector, want daar zit men 6,9 uur per werkdag. De financiële dienstverlening is met 6,5 uur een goede tweede. … Continue reading Werknemers moeten meer bewegen

Meer info >

Initiatiefwet gelijke beloning en de WOR

Meer grip op ongelijke beloningen? Vrouwen verdienen meestal minder dan mannen in dezelfde functies. Er is al jaren een discussie gaande of hier niet iets aan gedaan moet worden. De Raad van State heeft hier advies over gegeven. PvdA-Kamerlid Yücel pakt de handschoen op en heeft een initiatiefvoorstel ingediend. Daarin staat dat het Burgerlijk wetboek en … Continue reading Initiatiefwet gelijke beloning en de WOR

Meer info >

OR houdt zich het meeste bezig met financiën!

Top 10 onderwerpen op de OR agenda Ondernemingsraden houden zich met veel verschillende onderwerpen bezig. Er kan van alles op de OR agenda staan. De OR’en moeten volgens de WOR over een veelheid aan onderwerpen worden geïnformeerd en/of om advies of instemming worden gevraagd. OR’en kunnen bovendien zelf ook allerlei onderwerpen aan de orde stellen. Het onderzoek monitOR … Continue reading OR houdt zich het meeste bezig met financiën!

Meer info >
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg