OR Informatie

Artikel 24 overleg

Meer doen met artikel 24 uit de WOR In artikel 24 van de WOR staat dat in de overlegvergaderingen ten minste 2 keer per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming wordt besproken. De bestuurder doet in dit kader mededeling over besluiten die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot de aangelegenheden als … Continue reading Artikel 24 overleg

Meer info >

Vanaf 1 oktober meer invloed op pensioen

OR en pensioenen Uw OR krijgt vanaf 1 oktober 2016 meer bevoegdheden over de pensioenen. Het instemmingsrecht uit artikel 27 wordt dan uitgebreid. Uw OR heeft dan instemmingsrecht bij de vaststelling, wijziging of intrekking van alle pensioenovereenkomsten, ongeacht de pensioenuitvoerder. Dat betekent dat ook als de pensioenen zijn ondergebracht bij een pensioenfonds of een buitenlandse … Continue reading Vanaf 1 oktober meer invloed op pensioen

Meer info >

Inspectie vindt aanpak werkdruk onvoldoende

In elke arbeidsorganisatie bestaat de kans dat werknemers last krijgen van werkstress. Een van de oorzaken hiervan is een hoge werkdruk. Aanhoudende werkstress kan leiden tot verzuim, burn-out en uitval van werknemers. Om dat te voorkomen, moeten werkgevers beleid ontwikkelen om werkdruk te beheersen. De Inspectie SZW controleerde van  1 november 2015 tot 1 maart … Continue reading Inspectie vindt aanpak werkdruk onvoldoende

Meer info >

Effectief netwerken

Netwerken is een belangrijke vaardigheid. Kennis van netwerktechnieken kan uw OR helpen om zoveel mogelijk doelen te realiseren. Toch doen maar weinig ondernemingsraden dit. Ze zijn zich er niet bewust van of zien de voordelen niet. Netwerken staat in nauwe relatie met lobbyen. Bij netwerken gaat het om het opbouwen en onderhouden van relaties in het voordeel van … Continue reading Effectief netwerken

Meer info >

Adviesrecht bij aanstelling interim bestuurder

Artikel 30 van de WOR geeft de OR een rol en betrokkenheid bij een besluit tot benoeming van een bestuurder. De OR heeft het recht om vooraf – op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit – te adviseren. De OR kan om goed te adviseren ook stukken op vragen. Anders dan … Continue reading Adviesrecht bij aanstelling interim bestuurder

Meer info >

De taken van de OR

Inzicht in de taken van de OR De ondernemingsraad heeft veel verschillende taken. Soms lijkt het erop dat alles op het bordje van de ondernemingsraad ligt. Wat is er geregeld? Voor een deel staan de taken van de OR in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en voor een deel bepaalt de OR zelf wat … Continue reading De taken van de OR

Meer info >

White paper OR en financiën

Herkent uw OR de financiële gevarensignalen? Ondernemingsraden beschikken niet altijd over voldoende financieel-economische kennis en zijn niet thuis in de terminologie van de bestuurder en zijn financiële adviseurs. Toch moet elke OR zich een mening vormen over jaarrekeningen, begrotingen, voortgangsrapportages en besluiten met ingrijpende financiële gevolgen. Zorg er voor dat uw OR de financiële positie van de organisatie kent. … Continue reading White paper OR en financiën

Meer info >

OR en beloningen

Makkelijker om over beloningen te praten OR en beloningen. Een lastig onderwerp. De OR praat niet graag over het salaris van de top in de organisatie. Minister Asscher wil daarom artikel 23 uit de WOR wijzigen. Deze wijziging heeft als doel om de bestuurder en de OR jaarlijks in gesprek te krijgen over de ontwikkelingen … Continue reading OR en beloningen

Meer info >

Tips OR en Raad van toezicht

De OR en de Raad van toezicht hebben ieder een eigen taak, maar kunnen veel aan elkaar hebben. Dit kan bijdragen aan het bewaken van de koers en de continuïteit van de onderneming. Beide raden kijken vanuit een andere invalshoek. Zij beschikken ook over andere informatie en het zou goed zijn als daar gebruik van … Continue reading Tips OR en Raad van toezicht

Meer info >

Instemmingsrecht OR bij pensioenregeling

Het pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor uw achterban. U gaat hier meer invloed op krijgen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft namelijk onlangs een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de OR meer bevoegdheden krijgt bij het opstellen, wijzigen of intrekken van de pensioenregeling. De ondernemingsraad krijgt dan het recht om wel of niet akkoord te gaan … Continue reading Instemmingsrecht OR bij pensioenregeling

Meer info >
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg